Förutom de allmänna bidrag för rehabilitering av personer med funktionsnedsättning, som utgår genom samhällets försorg, kan enskilda organisationer, stiftelser eller fonder i vissa sammanhang ge bidrag för att underlätta dessa personers levnadsvillkor, främja deras rehabilitering och sociala anpassning.

SVCR har tyvärr inte längre resurser för att fortsätta uppdatera sin sammanställning över ytterligare bidragsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. Istället infogar vi här nedanför en lista med länkar till organisationer, stiftelser och fonder där enskilda personer kan söka bidrag. Länklistan gör inget anspråk på fullständighet och SVCR tar givetvis inget ansvar för innehållet på sidorna vi länkar till. Längst ner finns även en förteckning över andra länksamlingar.

Kontakta oss gärna om du känner till eller representerar en stiftelse, organisation, eller fond som skulle passa in i listan.

Enskilda organisationer, stiftelser och fonder

Andra länksamlingar