Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR) har sitt ursprung i den verksamhet som landets fyra vanföreanstalter svarade för när det gällde vård och utbildning av personer med rörelsehinder samt i framtagandet av hjälpmedel för dessa grupper samt för döva, hörsel- och synskadade.

LÄS MER OM OSS HÄR!

Så här går ansökan till

Du som behöver underlätta vardagen eller vill plugga
SVCR delar ut bidrag till rörelsehindrade, döva eller hörsel- och synskadade personer. Du kan söka bidrag till allt från hjälpmedel, hushållsmaskiner och anpassade idrottsredskap till kurser och utbildningar. Under punkt 2 hittar du en lista på saker som brukar beviljas bidrag. Där finns också en lista med sådant som i nuläget inte beviljas bidrag, så läs gärna där innan du fyller i ansökan.

Du som jobbar med personer med funktionshinder
Detta är för personer som inte har ett eget funktionshinder – till exempel personal med verksamhet som rör personer i SVCRs målgrupper. De behöver ingen blankett, utan skriver till oss. Bidrag kan beviljas till studieresor eller deltagande i konferenser i utlandet, om motsvarande inte kan erbjudas i Sverige. Ansökningstid här är 15 april.

Du som forskar på området
Stiftelsen kan också stödja vetenskaplig forskning och utredningsverksamhet som syftar till att begränsa verkningarna av nämnda funktionshinder. Vid större projekt bör du som söker dock i första hand ha undersökt möjligheterna till bidrag från olika forskningsråd och liknande institutioner – SVCR kan ha en kompletterande funktion.

Om SVCR och vårt uppdrag
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) tar emot ansökningar om bidrag till verksamhet bland rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. Stiftelsen ska i huvudsak främja vård och fostran av barn och ungdomar samt vård av behövande vuxna med dessa funktionshinder. Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret, är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret, samt underlättar att leva ett normalt liv.

Organisationerna bakom SVCR
SVCR grundades av åtta organisationer. Det är endast dessa som kan få medel ifrån oss, utöver privatpersoner. Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast 15 april. Ansökningar skall ha ett för respektive organisation allmännyttigt ändamål.

 

Verksamheter som beviljas bidrag
Hjälpmedel för att underlätta vardagslivet som beviljas bidrag är bland annat:

 • CYKEL: El-cykel, tandem-cykel, trehjulig cykel
 • DATOR: Stationar datr, ipad, mobiltelefon m.m.
 • VITVAROR: Tvättmaskin, torktummlare, diskmaskin, m.m.
 • STUDIER: Utlandsstudier vid Gallaudet universitet för döva, m.m.
 • RESOR: Rehab-resor, dock mycket begränsat
 • FRITID: Gymkort
 • SPECIALSTOLAR: Madrasser, rullatorer, övriga specialstolar
 • ÖVRIGT: Laserskrivare, Sittbänk, databord, sportrullstol, TV, höj o sänkbar stol, styrkeredskap, assistanshunds-utbildning, m.m.

Verksamheter som för närvarande INTE beviljas bidrag
SVCR:s styrelse har beslutat att för närvarande inte lämna bidrag till bland annat:

 • BIL: Körkortsutbildning, bil, bilanpassning, biltillbehör, m.m.
 • BOSTAD: Bostadsanpassning i permanentbostad, m.m.
 • BEHANDLINGAR: Kiropraktor, akupunkturbehandling, tandvård, alternativa behandlingsmetoder, m.m.
 • ÖVRIGT: Glasögon, utlandsvård, klimatresa, rehabiliteringsvård i Sverige, m.m.

Ansökningsstart = 1 november 2021
Det är ett ansökningstillfälle per år. Ansökningsperioden för 2022 startar 1 november 2021. Ansökan ska ha kommit in senast 1 mars 2022 för att behandlas samma år. På blanketten finns ytterligare upplysningar. Ansökan måste vara fullständigt ifylld, undertecknad och sändas in per post.

Skaffa intyg som styrker funktionshinder och behov
Ansökan från personer med eget funktionshinder (rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada) ska vara åtföljd av intyg från till exempel läkare, sjukgymnast eller kurator. Intyget ska styrka såväl funktionshindret som behovet av just det som ansökan gäller. Dessutom måste du skicka in en kopia på senaste taxering.

Ansök om bidrag före inköpet
Man kan inte få bidrag i efterhand. Det betyder till exempel att man inte kan köpa en tvättmaskin och sen söka bidrag för inköpet. Om man söker bidrag och köper tvättmaskinen efter att ansökningstiden har gått ut men innan man fått besked om eventuellt bidrag från SVCR, är det ”på egen risk”.
SVCR kan komma att samråda om ansökan med annan stiftelse.

Beviljat bidrag betalas ut mot kvitto eller rapport
Beviljade bidrag betalas normalt i efterhand mot insändande av kvittokopia. Om bidraget gäller ett projekt, deltagande i studieresa, konferens eller liknande ska rapport lämnas.

Skriftligt besked senast i juni
Skriftligt besked lämnas senast under juni månad. Om en ansökan bedöms falla utanför ramarna för SVCRs bidragsgivning skickas den tillbaka. Man kan heller inte få något förhandsbesked.

Vänta två år innan nästa ansökan om du har beviljats bidrag
Om man beviljats bidrag från SVCR måste det ha gått minst två hela år innan man kan söka igen, t ex om någon beviljades bidrag 2008 kan man inte söka hos SVCR igen förrän år 2011. För bidrag till datorutrustning gäller att minst fyra år ska ha förflutit mellan bidragstillfällena.

Så här ansöker du
För att ansöka, klicka på länken nedan, fyll i dina uppgifter och skicka in. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID.

https://secure.webforum.com/bidragsstiftelsen/issues/publicform/f7b6b687-d7ae-45b1-bf21-34ba102652e8

Ansökan per brev
Om du inte kan ansöka digitalt så kan du skicka oss ett brev som innehåller ett frankerat kuvert med din adress på. Vi returnerar då brevet med en ansökningsblankett hem till dig. Posta ditt brev till:  Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm.

Du som fått ett bidrag beviljat
Gå in på nedan länk och fyll i dina uppgifter. Har du tex sökt ett bidrag för en utbildning så gör du rekvisition och bifogar i länken kvitto/orderbekräftelse el liknande. För att få bidraget behöver du alltså göra en ansökan/redovisning för att för att få en utbetalning. Det är mycket enkelt:

 

 

Sammarbetspartners

Susanne Wettby

Handläggare

Telefon: 08-744 12 90
Telefontid 9.30-12.00 måndag – torsdag
E-post: susanne@svcr.se

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering

Hammarby allé 91,
120 63 Stockholm

Cecilia Strandell

Ekonomi

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering

Hammarby allé 91,
120 63 Stockholm